16dfa5bd3f57c856613b1f4c5a44878273d484d3

U heeft Parkinson

U heeft te maken met de ziekte van Parkinson of een Parkinsonisme. Bij de ziekte van Parkinson sterven zenuwcellen af waardoor signalen minder goed worden doorgestuurd. Zowel mannen als vrouwen, jong als oud, worden door de ziekte getroffen. De ziekte veroorzaakt de bekende bewegingsklachten, maar ook minder bekende niet-motorische symptomen zoals initiatiefloosheid, slechte spraak, slaapproblemen, problemen met nadenken en stemmingsstoornissen. Wat de ziekte verder met uw lichaam en leven doet, kunt u lezen op de websites van ParkinsonNet en de Parkinson Vereniging.

De verschillende soorten zorg die Parkinson Punt Zuyd aanbiedt

Parkinson is een complexe ziekte die ontstaat in de hersenen. De uitingen van de ziekte kunnen voor iedereen anders zijn en verergeren gedurende de tijd. De behandeling en begeleiding bij Parkinson vragen daarom om een deskundige aanpak waarbij veel verschillende specialisten zijn betrokken. Daarbij kijken we telkens opnieuw naar de wensen en behoeften van de mensen met Parkinson en hun naasten.

Ebc8e2c26d6d0ff66899f5f4eded086910b08a1e

Poliklinisch spreekuur

De neuroloog van het Zuyderland ziekenhuis is de specialist die u behandeld. De neuroloog houdt samen met de Parkinson verpleegkundig specialist en Parkinsonverpleegkundige spreekuur in het ziekenhuis of op locatie Parkinson Punt Zuyd bij MeanderGroep Zuid-Limburg.

16dfa5bd3f57c856613b1f4c5a44878273d484d3

Dagbehandeling

Dagbehandeling houdt in, dat u één of meerdere dagen deelneemt aan een ondersteunend programma. Deze programma’s bestaan uit een combinatie van behandeling, begeleiding en activiteiten. U gaat hiervoor naar één onze van de behandellocaties. De zorgverleners stemmen met u de activiteiten af en geven u de zorg die u nodig hebt.

84b0c3af4670a7f8acdc69a38ea600354817df38

Kortdurend verblijf

Voor als het iets minder goed gaat met uw gezondheid of u heeft extra ondersteunende hulp nodig is er de mogelijkheid voor een kortdurend verblijf.

Soms is er extra onderzoek nodig wat langer duurt waarvoor u kortdurend wordt opgenomen. Ook kan het zijn dat uw mantelzorger een tijdje moet worden ontzorgd. Welke reden er ook is, bij het kortdurend verblijf wordt bekeken waar uw behoefte ligt.

Parkinson Punt Zuyd 7 P groot

Revalidatie

Bij revalidatie bieden onze specialisten ondersteunende hulp voor verbetering van uw klachten of voor het leren omgaan met de beperkingen als gevolg van de ziekte van Parkinson. Ook kan het zijn dat u na een opname in het ziekenhuis extra moet herstellen en moeten de mensen thuis leren hoe ze u kunnen helpen. Bij revalidatie krijgt u zorg van behandelaren die geschoold zijn in Parkinsonzorg, zoals bijvoorbeeld de fysiotherapeut of logopedist.

Andere specialisten die u kunnen helpen zijn de diëtist, de ergotherapeut, de psycholoog en de parkinsonverpleegkundige.

Parkinson Punt Zuyd 12 P groot

Wonen

Als het niet meer mogelijk is om thuis te wonen, is er een geschikte plek waar u kunt wonen. De zorg en begeleiding die u nodig heeft, wordt gegeven door specialisten die hier voor opgeleid zijn.

Parkinson Punt Zuyd 5 P groot